Virtual Serbia Izjava o Privatnosti

Kako koristimo informacije o Vama

Izjava o Privatnosti

Važi od: 25. Januar 2022.

Vaše korišćenje usluga na ovom sajtu (u daljem tekstu "Virtual Serbia", "sajt", "mi", "nas" ili "naše") pretstavlja neopozivo prihvatanje svega napisanog na ovoj stranici. Ukoliko se sa bilo čime napisanim ovde ne slažete, molimo Vas da odmah napustite ovaj sajt.

Sajt VirtualSerbia.com vodi Vladimir Aleksić, preduzetnik, kao što i piše na dnu svake stranice. Posredstvom ovog sajta se pružaju usluge hostinga.

Na ovoj stranici ćete naći informacije o tome koje podatke o Vama prikupljamo, zašto to radimo, te kako te podatke čuvamo i koristimo. Takođe možete naći i detaljno opisana Vaša prava po pitanju obrade podataka o ličnosti.

Podaci koje prikupljamo o Vama se koriste kako bismo mogli da pružamo i unapređujemo usluge hostinga. Korišćenjem hostinga Vi izražavate svoju jasnu i nedvosmislenu saglasnost sa prikupljanjem i korišćenjem tih podataka na način opisan u ovoj Izjavi.

Ukoliko ovde nije drugačije definisano, svi termini koji se koriste na ovoj stranici imaju isto značenje i u Uslovima Korišćenja.

 

Prikupljanje i korišćenje podataka


Nekoliko vrsta podataka se prikuplja u različite svrhe kako bismo mogli pružati i unaprediti usluge koje Vam pružamo.

Vrste podataka koje prikupljamo

Lični podaci: Tokom korišćenja usluga hostinga, možemo tražiti od Vas da dostavite određene lične podatke koji mogu biti korišćeni kako bi Vas kontaktirali ili identifikovali. Ti podaci uključuju email adresu, ime, prezime, broj telefona i poštansku adresu.

Podaci o korišćenju: Takođe možemo prikupljati informacije o tome kako se i kada koriste usluge našeg sajta. Ovi podaci mogu sadržati IP adresu Vašeg kompjutera, vrstu i verziju browser-a koji koristite, stranice koje ste posetili na našem sajtu, vreme i datum posete, vreme koje ste proveli na nekoj stranici, kao i druge dijagnostičke podatke vezane za Vašu posetu sajta.

Cookies (kolačići): Naš sajt koristi cookies kako bi Vas identifikovao i omogućio kretanje u delu sajta rezervisanom za ulogovane klijente.

Cookies (kolačići) su mali fajlovi na Vašem kompjuteru koji služe da bi vas naš sajt lakše prepoznao. Oni sadrže jedinstveni identifikator koji vam je poslat prilikom prve posete. Vi - naravno - možete podesiti Vaš browser da ne prihvata kolačiće ali onda najverovatnije nećete biti u mogućnosti da pristupite najbitnijim stranicama našeg sajta i verovatno nećete biti u mogućnosti da upravljate svojim nalogom na našem sajtu.

Korišćenje podataka

Virtual Serbia koristi prikupljene podatke u sledeće svrhe ...

 • Kako bi mogli da pružamo i održavamo usluge hostinga.
 • Kako bi mogli da Vas obavestimo o promenama naših usluga.
 • Kako bi Vam omogućili pristup korisničkom portalu.
 • Kako bi vam omogućili pristup tehničkoj podršci.
 • Kako bi analizirali posetu i unapredili naše usluge.
 • Kako bi nadgledali korišćenje naših usluga.
 • Kako bi detektovali i sprečili tehničke probleme u korišćenju načih usluga.
 •  

  Čuvanje podataka


  Prikupljene podatke o ličnosti ćemo čuvati dokle god je to potrebno - tokom pružanja usluga hostinga kao i u druge svrhe opisane u ovoj Izjavi. Vaše podatke možemo čuvati i nakon toga, u skladu sa zakonskim obavezama kao i rešavanjem eventualnih sporova.

  Prikupljene podatke o korišćenju ćemo sačuvati i koristiti u našoj internoj analizi posete. Podaci o korišćenju se po pravilu čuvaju kraće vreme (7-14 dana), sem u slučaju da se ti podaci koriste za podizanje kvaliteta naših usluga ili ako smo u zakonskoj obavezi da takve podatke čuvamo na duži vremenski rok.

   

  Transfer Podataka


  Vaši podaci, uključujući i podatke o ličnosti mogu biti preneti i sačuvani na serverima lociranim van Vaše države, gde važe drugačiji zakoni o zaštiti podataka nego u Vašoj državi. Ako niste locirani u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i odlučite da koristite naše usluge hostinga, znajte da ćemo sve prikupljene podatke preneti, sačuvati i procesuirati u SAD.

  Vaše prihvatanje ove Izjave implicitno podrazumeva Vašu saglasnost da se takav transfer podataka u SAD obavi.

  Virtual Serbia će preduzeti sve potrebne mere kako bi obezbedio siguran transfer tih podataka.

   

  Obelodanjivanje podataka


  Virtual Serbia može da obelodani neke od Vaših podataka u slučaju da nas na to obavezuje zakon ili kao odgovor na validan zahtev nekog državnog organa, suda ili agencije.

  Validni zahtevi za obelodanjivanje ličnih podataka:

 • Kako bi ispunili zakonsku obavezu.
 • Kako bi zaštitili ili odbranili našu imovinu ili prava.
 • Kako bi sprečili eventualnu zloupotrebu naših hosting usluga.
 • Kako bi zaštitili ličnu sigurnost drugih korisnika naših hosting usluga.
 • Kako bi zaštitili sebe od zakonske odgovornosti.
 •  

  Sigurnost podataka


  Sigurnost Vaših podataka je veoma važna za nas ali ... ne zaboravite da ne postoji nijedan način prenosa podataka preko interneta koji je 100% siguran. Iako ćemo primeniti sve razumne mere za zaštitu podataka, ne možemo garantovati njihovu absolutnu sigurnost. To niko ne može.

   

  Izmene Izjave o Privatnosti


  Tokom vremena se može ukazati potreba da se postojeća Izjava dopuni ili izmeni. Virtual Serbia zadržava pravo da izmeni ovu Izjavu bez prethodne najave. O svim izmenama ćemo korisnike obavestiti tako što ćemo na ovoj stranici objaviti najažurniju verziju Izjave o Privatnosti.

  Savetujemo Vas da povremeno posetite ovu stranicu kako bi se upoznali sa eventualnim promenama u Izjavi. Sve izmene postaju važeće danom objavljivanja koji stoji na vrhu ove stranice.

   

  Vaša prava


  Vezano za obradu Vaših podataka, u svakom trenutku imate pravo da zatražite uvid u Vaše podatke o ličnosti, način na koji su podaci prikupljeni i obrađivani, ispravku podataka kao i brisanje odnosno ograničenje obrade Vaših podataka (ukoliko za to postoji osnov).

   

  Kontakt


  Ukoliko imate bilo kakvo pitanje o ovoj Izjavi, možete nas kontaktirati ako otvorite tiket.

   

  Vladimir Aleksić, preduzetnik

  Slanački Put 11d
  Beograd, Srbija

  Copyright © 2024 Virtual Serbia.