Virtual Serbia Uslovi Korišćenja

Međusobna ugovorna prava i obaveze

Pravilnik o korišćenju usluga hostinga

Važi od: 27. Januar 2022.

Ovim Pravilnikom se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem usluga koje pružamo na ovom sajtu (u daljem tekstu "Virtual Serbia", "sajt", "mi", "nas" ili "naše"). Sajt VirtualSerbia.com vodi Vladimir Aleksić, preduzetnik, kao što i piše na dnu svake stranice.

Ovaj Pravilnik predstavlja odredbe ugovora koji se implicitno zaključuje između nas i svakog pojedinačnog korisnika - klijenta. Virtual Serbia omogućava korišćenje hostinga isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovom Pravilniku.

Pristupom i korišćenjem naših usluga, klijenti pristaju na sve odredbe Pravilnika, te na taj način zaključuju ugovor sa nama kao pružaocem usluge. Ovaj Pravilnik se primenjuje na svaki pojedinačni pristup našem sajtu. Ukoliko se sa bilo čime napisanim ovde ne slažete, molimo Vas da odmah napustite ovaj sajt.

 

Usluge


Posredstvom sajta Virtual Serbia se pružaju usluge hostinga, administracije servera, izrade, instalacije, podešavanja, update-a i upgrade-a svih vrsta software-a. Osnovne usluge koje se nude na sajtu su Web Hosting, Reseller Hosting, VPS Hosting, Privatni Cloud, registracija domena kao i nabavka te instalacija SSL sertifikata. Ostale usluge administracije, instalacije, konsultacije kao i izrada/dorada/prepravka websajta se dogovaraju direktno sa klijentima.

Svaka registracija novih klijenata biće proverena i procesuirana u roku od dva radna dana. Virtual Serbia zadržava pravo da ne prihvati registraciju nekog klijenta bez obaveze da objašnjava razloge za donošenje takve odluke.

 

Pristup korisničkom nalogu


Svaki klijent će prilikom registracije dobiti pristup svom korisničkom portalu uz obaveznu autorizaciju putem email adrese i lozinke (password-a). Osoba koja je navedena u glavnim kontakt podacima će biti osoba koja će se voditi kao vlasnik naloga. Odredbe ovog Pravilnika su obavezujuće kako za nas, tako i za vlasnika naloga. Zbog toga, pristup korisničkom portalu je dozvoljen samo vlasniku naloga ili osobi koja ima eksplicitnu dozvolu vlasnika naloga. Virtual Serbia će svaku osobu koja ima pristup korisničkom portalu smatrati za vlasnika naloga zato pazite kome dajete lozinku za pristup korisničkom portalu.

 

Ugovorne obaveze, produženje i dobrovoljni prestanak korišćenja usluga hostinga


Naše usluge se obračunavaju na mesečnom, godišnjem ili dvogodišnjem nivou, onako kako ste odabrali prilikom otvaranja naloga. Nadoknadu za korišćenje hosting usluga klijent uplaćuje prema važećem cenovniku, najkasnije do dana koji je naznačen kao rok za plaćanje. Ukoliko klijent propusti da u tom roku uplati ugovorenu nadoknadu, Virtual Serbia neće tom klijentu suspendovati nalog i odobriće mu dodatnih 15 dana za uplatu nadoknade. Ukoliko i taj rok bude probijen, korisnički nalog će biti privremeno suspendovan do momenta izmirenja obaveze ili do isteka roka u kome ćemo čuvati Vaše podatke (45 dana).

Kako bi smo našim klijentima obezbedili kontinuirano korišćenje hosting usluga, svi nalozi se automatski produžavaju za isti vremenski period. To znači da, ako ste inicijalno otvorili nalog na godinu dana, nakon isteka tih godinu dana nalog će biti automatski produžen/obnovljen za sledećih godinu dana, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni, pre isteka tih godinu dana.

Cene usluga koje pruža Virtual Serbia navedene su na internet adresi https://VirtualSerbia.com. Virtual Serbia zadržava pravo izmene cena usluga, uz blagovremeno obaveštavanje putem interneta i poštovanja dobrih poslovnih običaja.

Virtual Serbia prima uplate isključivo na žiro račun br. 205-0000000358785-45 otvoren kod NLB Komercijalne Banke AD Beograd. Primer popunjene uplatnice možete videti ovde. Sve usluge koje klijenti zakupljuju se moraju platiti unapred.

Ako klijent želi da zatvori svoj nalog, zahtev se mora podneti u pisanoj formi u vidu tiketa koji mora biti otvoren iz korisničkog portala. Samo vlasnik naloga može podneti zahtev za zatvaranje istog i zato je neophodno da bude prijavljen na korisničkom portalu. Tiket možete otvoriti ovde.

Nakon zatvaranja korisničkog naloga, Virtual Serbia će obrisati sve klijentove fajlove, mailove i baze podataka sa svojih servera. Virtual Serbia ne snosi posledice za gubitak podataka u slučaju da klijent nije napravio kopiju svojih podataka pre zatvaranja naloga.

 

Suspenzija naloga i raskid/prekid ugovora


Nadoknada za korišćenje hosting usluga prilikom produženja ugovora se usplaćuje najkasnije do dana koji je naznačen kao rok za plaćanje tj. obnovu ugovora. Ukoliko klijent propusti da u tom roku uplati ugovorenu nadoknadu, Virtual Serbia će automatski odobriti dodatnih 15 dana za uplatu nadoknade. Ukoliko i taj rok bude probijen, korisnički nalog će biti privremeno suspendovan do momenta izmirenja obaveze ili do isteka roka od 45 dana.

Ako uplata ne bude izvršena u roku od 45 dana od dana kada je nalog suspendovan, isti će automatski biti zatvoren i smatraće se da je klijent raskinuo ugovor o hostingu. Nakon zatvaranja korisničkog naloga, Virtual Serbia će obrisati sve klijentove fajlove, mailove i baze podataka sa svojih servera. Virtual Serbia ne snosi posledice za gubitak podataka u slučaju da klijent nije napravio kopiju svojih podataka pre suspenzije/zatvaranja naloga.

U slučaju da Virtual Serbia odluči da raskine ugovor i zatvori račun nekog klijenta, u obavezi smo da to najavimo 30 dana unapred. Ovo obaveštenje biće postavljeno u formi support ticket-a kreiranog u korisničkom panelu. Virtual Serbia će u ovom slučaju izvršiti povraćaj novca za neiskorišćen period hostovanja ili obezbediti besplatno hostovanje do isteka otkaznog roka od 30 dana.

U slučaju da dođe do kršenja ugovornih obaveza od strane klijenta ili u slučaju neprikladnog korišćenja servera, Virtual Serbia zadržava pravo da trenutno suspenduje klijentov websajt i zatvori nalog bez prethodnog upozorenja.

 

Povrat novca


Virtual Serbia garantuje bezuslovni povrat novca u roku od 30 dana od dana otvaranja naloga. Garancija važi samo za naloge koji se plaćaju mesečno i ne važi za naloge koji su otvoreni na duži vremenski period (godinu dana i više). Ukoliko planirate da samo testirate naše servere i eventualno iskoristite ovu garanciju, molimo Vas da inicijalno otvorite nalog na mesec dana i zahtev za povratom novca podnesete pre isteka roka od 30 dana.

Nakon prijema zahteva za povratom novca, Virtual Serbia će u razumnom roku - svakako ne dužem od 10 radnih dana - izvršiti povrat novca uplatom na klijentov račun u banci. Imate pravo na povrat 100% od uplaćenog iznosa, sa izuzećem dole navedenih troškova. Sledeće usluge/troškovi nisu obuhvaćene ovom garancijom i ne mogu biti refundirani:

 • Setup troškovi za privatni cloud.
 • Troškovi registracije ili transfera domena.
 • Troškovi kupovine SSL certifikata.
 • Troškovi konsultacije i/ili administracije servera.
 • Troškovi nastali prekomernim korišćenjem resursa.
 •  

  U slučaju da je korisnički nalog zatvoren zbog kršenja ugovornih obaveza od strane klijenta ili u slučaju neprikladnog korišćenja servera, klijent gubi pravo na povrat novca.

   

  Backup korisničkih podataka


  Backup usluga je uključena u cenu svih hosting naloga. Backup je tipa 'offsite' i podaci se čuvaju na posebnom backup serveru sa 25.000 GB prostora na SSD diskovima u RAID 5 konfiguraciji.

  Kod web hosting i reseller hosting naloga, radi se redovan dnevni backup korisničkih fajlova, baza podataka i mailboxova korišćenjem Plesk kontrolnog panela. U svakom trenutku raspolažemo sa minimum 7 dnevnih backup-a.

  Kod VPS naloga, automatski dnevni backup se radi samo u slučaju kada VPS bude isporučen sa pre-instaliranim Plesk kontrolnim panelom. U suprotnom se backup prostor može isporučiti klijentu da sam iskonfiguriše backup podataka sa VPS-a preko FTP-a ili NFS-a.

  Korisnici koji imaju privatni cloud dobiće na raspolaganju određeni prostor na našem backup serveru koji mogu koristiti u skladu sa svojim potrebama.

   

  Prihvatljiv način korišćenja


  U cilju održanja visokog nivoa pruženih usluga, Virtual Serbia insistira na prikladnom načinu korišćenja naših servera. Bilo kakav pokušaj da se na našim serverima hostuju sajtovi neprikladnog sadržaja, biće kažnjen automatskom suspenzijom i brisanjem naloga korisnika bez prethodnog upozorenja.

  Aktivnosti pobrojane dole bi trebale da Vam daju pretstavu o tome šta smatramo da su neprihvatljive aktivnosti i kao takve strogo zabranjene (bez izuzetka):

 • Pribavljanje ili objavljivanje tajnih, odnosno zaštićenih podataka neke osobe, firme, patenata, intelektualne svojine servisa ili drugog pravnog subjekta.
 • Objavljivanje ili prenošenje informacija za koje se zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo naneti štetu drugim osobama.
 • Slanje ili prenošenje reklamnih ili promotivnih materijala drugim korisnicima interneta bez njihovog pristanka ili traženja (SPAM).
 • Objavljivanje, slanje ili prenošenje rasističkih ili šovinističkih sadržaja.
 • Lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog lica ili fizičke osobe.
 • Objavljivanje, slanje ili prenošenje sadržaja koji nude usluge ili proizvode u obliku lančanih pisama ili propagiranje bilo kakvog oblika piramidalnih šema.
 • Objavljivanje pornografskog sadržaja.
 • Objavljivanje piratskih i drugih nelegalnih sadržaja, što uključuje ali nije ograničeno na: cracking, hacking, phishing, phreaking, kao i pružanje veza (linkova) prema takvim sadržajima.
 • Objavljivanje sadržaja koji promoviše mržnju i/ili nasilje prema drugim ljudima, grupama ili religijama.
 • Instalacija software-e koji radi kao daemon/service na web hosting serverima.
 • Prekomerno korišćenje serverskih resursa na web hosting i reseller hosting serverima. Ukoliko neki websajt zahteva/koristi više od 10% raspoloživog procesorskog vremena, memorije, ili bilo kog drugog resursa na serveru, vreme je da taj sajt prebacite na VPS hosting.
 • Neovlašćeno korišćenje domena čiji niste vlasnik ili nemate dozvolu vlasnika da to uradite.
 • Korišćenje web hostinga za backup ličnih fajlova koji nisu deo korisničkog sajta.
 • Korišćenje backup servera za skladištenje podataka koji nisu hostovani na našim serverima i nisu deo korisničkog sajta.
 • Pokušaj pristupanja sistemskim fajlovima ili fajlovima drugih korisnika na serveru.
 • Korišćenje resursa servera za aktivnosti tipa: network sniffing, pinged floods, packet spoofing, i/ili denial of service. Port scanning i security scanning je dozvoljeno samo ako imate pisano ovlašćenje za izvođenje takvih aktivnosti.
 • Instalacija i-ili korišćenje bilo kakvog javnog anonimnog proxy servera/aplikacije.
 • Sva dela koja na direktan ili indirektan način mogu ugroziti sigurnost ili neometan rad drugih klijenata, odnosno funkcionisanje usluga hostinga.
 • Neprofesionalan, uvredljiv, drzak, preteći ili agresivan odnos prema našim zaposlenim ili prema drugim klijentima.
 •  

  Ni u kom slučaju i ni pod kakvim izgovorom korisnicima nije dozvoljena bilo kakva aktivnost na našim serverima koja je u suprotnosti sa zakonima Srbije ili zakonima Sjedinjenih Američkih Država (pošto se serveri nalaze u SAD). Korisnici su u obavezi da se sami informišu o zakonima Srbije i SAD i usklade svoje sajtove sa istim.

  Virtual Serbia ima diskreciono pravo da samostalno odluči da li je do kršenja pravila došlo ili ne. Ukoliko niste sigurno da li Vaš sajt prihvatljiv za hostovanje na našim serverima, bolje je da nas kontaktirate pre nego što otvorite nalog kod nas.

   

  Garantovani kvalitet usluga


  Virtual Serbia svim klijentima nudi garantovani kvalitet usluga (uptime garancija). Garantujemo da će serveri na kojima se nalaze Vaši sajtovi biti dostupni minimum 99.9% vremena. Znači garantujemo da Vaši sajtovi neće imeti nepredviđenih prekida u radu više od 44 minuta mesečno. Ovo ne uključuje bilo kakva najavljena/zakazana isključenja koja mogu biti potrebna za izvođenje radova na serverima ili cloud-u.

  Imate pravo na kompenzaciju u iznosu od 1% od cene mesečnog hostinga za svakih 22 minuta preko pomenutih 44 minuta mesečno. Ova kompenzacije se izdaje u vidu kredita upisanog u korisničkom portalu. Kredit je sa gornje strane ograničen cenom Vašeg paketa na mesečnom nivou, tako da kompenzacija ne može biti veća od cene za mesec dana. Kako bi ostvarili pravo na kompenzaciju, morate otvoriti tiket sa zahtevom za kompenzaciju i dokazima o kršenju uptime garancije u roku od 7 dana od trenutka kršenja. Samo vlasnik naloga može podneti zahtev za kompenzaciju i zato je neophodno da bude prijavljen na korisničkom portalu. Tiket možete otvoriti ovde.

  Ako koristite neki od monitoring servisa za nadzor Vašeg sajta, obratite pažnju na kvalitet njihovih usluga. Ukoliko se nadzor Vašeg sajta radi sa malog broja lokacija, zbog problema na internetu koji nemaju nikakve veze sa našim serverima, može se desiti da dobijete lažni signal da Vaš sajt nije dostupan. Mi naše servere nadziremo sa skoro 50 lokacija širom sveta. Zato ne možemo prihvatiti baš svaki izveštaj da neki sajt nije dostupan i uvek ćemo ga porediti sa našim podacima. Inače, jedan od Hyperspin-ovih servera za nadzor je hostovan na našem cloud-u što bi Vam trebalo dovoljno reći o pouzdanosti naše mreže.

  Sledeći servisi podležu pod uptime garanciju:

 • Web Hosting, Reseller hosting: mrežna dostupnost servera, HTTP, FTP, Baze Podataka, Mail (IMAP/IMAPS, POP3/POP3S i SMTP/SMTPS) i DNS serveri.
 • VPS Serveri: mrežna dostupnost servera i DNS serveri.
 • Privatni Cloud: mrežna dostupnost servera.
 • Backup: mrežna dostupnost servera.
 •  

  Sledeće ne potpada pod uptime garanciju:

 • Privremena ili trajna blokada određenih portova iz sigurnosnih razloga. Ovo se pre svega odnosi na ekterni pristup serverima za baze podataka i lako se rešava ukoliko nam javite Vašu IP adresu.
 • Degradacija usluga uzrokovana DOS/DDOS napadom i našim pokušajima da napad odbijemo blokadom određenih portova, IP adresa i/ili ruta.
 •  

  Sve druge naše usluge koje nisu ovde eksplicitno nabrojane, ne potpadaju pod uptime garanciju.

  Možemo prihvatiti odgovornost samo za dostupnost u okviru naše mreže i ne možemo biti odgovorni za probleme nastale na onim delovima mreže koji su van naše kontrole.

  Svi radovi na održavanju servera/cloud-a koji mogu uzrokovati prekid u radu na bilo kakav način, biće uradno najavljeni barem dva radna dana unapred na stranici Obaveštenja. U retkim situacijama kada je neophodno hitno reagovati u cilju zaštite integriteta cloud-a može se desiti da ovaj rok bude kraći ili da čak ne bude najave,u kom slučaju će detalji biti postavljeni na stranici Status mreže. Kopija će takođe biti poslata mailom na email adresu vlasnika naloga.

   

  IP Adrese


  Klijenti moraju razumeti i prihvatati da su im sve IP adrese koje koriste na serveru dodeljene po principu najma i biće vraćene Virtual Serbia-i nakon prestanka pružanja usluga. Virtual Serbia zadržava pravo izmene IP adresa o čemu će klijenti biti obavešteni barem 7 dana unapred. Klijenti prihvataju da će IP adrese koristiti u skladu sa ARIN-ovim uputstvima. Virtual Serbia zadržava pravo da od klijenta zatraži dokaze o opravdanosti i efikasnoj upotrebi IP adresa, na šta nas ARIN i obavezuje. Ukoliko u prihvatljivom roku niste u stanju da pružite validne dokaze o opravdanosti upotrebe IP adresa, one će Vam biti oduzete. U takvom slučaju, Virtual Serbia ne može biti odgovorna za bilo kakav gubitak dostupnosti servera.

   

  SPAM i autorska prava


  Održavanje visokog kvaliteta usluga i zaštita integriteta mreže i servera je naša primarna funkcija. U tom smislu slanje ili prenošenje reklamnih poruka i/ili promotivnog materijala, newsletter-a i sl. biće tolerisano samo ukoliko su korisnici eksplicitno pristali da takve mailove primaju. Slanje takvog materijala drugim korisnicima interneta bez njihovog pristanka ili traženja pretstavlja SPAM. U slučaju da dobijemo žalbu da šaljete takve mailove, od Vas očekujemo da rešite taj problem brzo i efikasno, najkasnije u roku od 24 časa. Virtual Serbia zadržava pravo da suspenduje klijentov nalog u slučaju ponovljenih/višestrukih žalbi. Ukoliko klijent nastavi sa praksom slanja SPAM-a, i ignoriše upozorenja, njegov nalog će biti ugašen. Ukoliko se to desi, Virtual Serbia ne može biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka.

  Autorska prava su ozbiljna stvar i Virtual Serbia ozbiljno shvata zaštitu autorskih prava. Dešava se da dobijemo tkzv. DMCA žalbu o povredi autorskih prava, u kom slučaju smo u obavezi da odmah uklonimo dotični sadržaj sa interneta. Mi ćemo to i uraditi te obavestiti klijenta o prijemu DMCA žalbe. U tom trenutku klijent ima pravo da žalbu ospori, na način opisan u sekciji 512(g)(2) i (3) DMCA. Nakon što primimo takav odgovor na žalbu, Virtual Serbia može vratiti sajt na internet i uputiti obe strane da svoj spor reše na sudu.

   

  Dodatak za Reseller Hosting klijente


  Virtual Serbia omogućava Reseller Hosting klijentima da praktično preprodaju naše usluge i resurse na našim serverima. Kao vlasnik Reseller Hosting naloga, dužni ste ne samo da poštujete odredbe ovog Pravilnika, nego da odgovarajuće odredbe prenesete i na svoje klijente. Ovo se pre svega odnosi na sekciju "Prihvatljiv način korišćenja", ali i na druge odredbe Pravilnika. Kršenje odredbi ovog pravilnika od strane Vaših klijenata smatraće se kršenjem Pravilnika od strane Vas. U zavisnosti od ozbiljnosti problema, Virtual Srbija može čak i suspendovati nalog nekog od Vaših klijenata dok se problem ne reši. U svakom slučaju, vlasnik Reseller naloga je odgovoran za sajtove u okviru naloga svojih klijenata i dužan da obezbedi da oni budu u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

   

  Dodatak za klijente sa VPS serverima


  Pošto se VPS serveri isporučuju sa root-administrativnim pristupom, klijenti su sami odgovorni za administraciju servera, instalaciju i redovan update software-a itd. Administracija servera nije uračunata u cenu paketa. Ukoliko je to potrebno i ukoliko to eksplicitno zatražite, Virtual Serbia može preuzeti brigu o administraciji servera po ceni koja će se dogovoriti u direktnim pregovorima.

   

  Dodatak za klijente sa Privatnim Cloud-om


  Hardware i software koji su potrebni da bi Vaš cloud radio kako treba su naša odgovornost i mi ćemo vršiti administraciju tog dela cloud-a. Sa druge strane, virtulni serveri koje Vi kreirate na Vašem cloud-u su Vaša odgovornost i Vi ste zaduženi za administraciju istih. Administracija Vaših virtuelnih servera nije uključena u cenu paketa. Ukoliko je to potrebno i ukoliko to eksplicitno zatražite, Virtual Serbia može preuzeti brigu o administraciji ovih servera po ceni koja će se dogovoriti u direktnim pregovorima.

   

  Odricanje od odgovornosti


  Sa izuzetkom gore pomenute kompenzacije za kršenje uptime garancije, Virtual Serbia ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili drugu štetu, uključujući, ali ne i isključivo štete nastale usled gubitka profita, poslovne prilike, korišćenja podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka koji proističu iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja naših usluga iz bilo kog razloga.

  Virtual Serbia ne snosi nikakvu odgovornost za kašnjenja i neizvršavanja do kojih dolazi usled okolnosti/razloga koje su van naše kontrole, poput više sile, rata, terorizma, pobuna, embarga, civilnih i vojnih dejstava, požara, poplava, nesreća, štrajkova, nestašica transportnih objekata, goriva, energije, radne snage i materijala i dr.

   

  Ostalo


  Eventualne sporove u vezi sa primenom ovog Pravilnika, Virtual Serbia i klijent će pokušati da reše mirnim putem. U slučaju da mirno rešenje nije moguće, Virtual Serbia i klijent su saglasni da reše eventualni spor pred nadležnim sudom u Republici Srbiji u smislu relevantnih propisa.

  Virtual Serbia zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju i bez prethodne najave, izvrši reviziju, ažurira, izmeni, modifikuje, dopuni ili izbriše određene uslove u ovom Pravilniku. Virtual Serbia je u obavezi da na svom sajtu, na stranici https://virtualserbia.com/terms-of-service.shtml uvek ima najažurniju verziju Pravilnika, dok klijent ima obavezu da se o eventualnim izmenama sam informiše posetom ove stranice.

  Ukoliko neke od izmena Pravilnika postanu neprihvatljive za klijenta ili zbog njih klijent više nije u saglasnosti i skladu sa Pravilnikom, klijent je u obavezi da ukine, odnosno deaktivira svoj nalog i odmah prestane da koristi naše hosting usluge. Ukoliko klijent nakon izmena Pravilnika nastavi da koristi naše usluge, smatraće se da je u potpunosti i neopozivo saglasan sa svim datim izmenama.

  Registracijom na našem sajtu i otvaranjem naloga, klijent se saglašava i pristaje u potpunosti na odredbe ovog Pravilnika.

  Copyright © 2024 Virtual Serbia.