Virtual Serbia VPS Serveri

Potpuna kontrola, garantovani resursi i pouzdanost cloud-a

Virtuelni Privatni Serveri (VPS)

Virtuelizacija na nivou kernela (KVM)

Koristeći dokazanu cloud tehnologiju i virtuelizaciju na nivou kernela (KVM), naši Virtuelni Privatni Serveri (VPS) pružaju ne samo kompletnu kontrolu i resurse uporedive sa namenskim (dedicated) serverima, već i visoku pouzdanost cloud-a. VPS serveri su dostupni sa pre-instalisanim operativnim sistemom po izboru: Windows Server 2019, CentOS 7, vzLinux 8 i Ubuntu 18.04.

VPS-4 i veći paketi uključuju i "Web Admin" licencu za Plesk kontrol panel koja pokriva 10 domena.

VPS server se isporučuju sa administratorskim (root) pristupom i ne uključuje usluge administracije servera. Ukoliko želite da se fokusirate na potrebe Vašeg biznisa umesto na infrastrukturu, možemo Vam ponuditi i cenu za VPS koja uključuje administraciju.

Odaberite jedan od Cloud VPS paketa u našoj ponudi

- ili nam se obratite ako imate posebne potrebe -

VPS-2

CENA OD

5.400 din/mes

za dvogodišnji ugovor


 • 2x Xeon @ 3GHz
 • 6 GB RAM
 • 60 GB prostora
 • 1 TB prometa
 • Bez kontrolnog panela
 • 1 IP Adresa
 • 10Gbps Internet
 • Dnevni Backup
 • High Availability
 • Distributed Storage
 • 99.9% Uptime garancija
 • 30 dana za povrat novca

7.200 din / 1 mesec
72.000 din / 12 meseci *
129.600 din / 24 meseca **

VPS-4

CENA OD

9.000 din/mes

za dvogodišnji ugovor


 • 4x Xeon @ 3GHz
 • 12 GB RAM
 • 120 GB prostora
 • 2 TB prometa
 • Plesk kontrolni panel
 • 1 IP Adresa
 • 10Gbps Internet
 • Dnevni Backup
 • High Availability
 • Distributed Storage
 • 99.9% Uptime garancija
 • 30 dana za povrat novca

12.000 din / 1 mesec
120.000 din / 12 meseci *
216.000 din / 24 meseca **

VPS-6

CENA OD

12.000 din/mes

za dvogodišnji ugovor


 • 6x Xeon @ 3GHz
 • 18 GB RAM
 • 180 GB prostora
 • 3 TB prometa
 • Plesk kontrolni panel
 • 2 IP Adresa
 • 10Gbps Internet
 • Dnevni Backup
 • High Availability
 • Distributed Storage
 • 99.9% Uptime garancija
 • 30 dana za povrat novca

16.000 din / 1 mesec
160.000 din / 12 meseci *
288.000 din / 24 meseca **

** PRO **

VPS-8

CENA OD

15.000 din/mes

za dvogodišnji ugovor


 • 8x Xeon @ 3GHz
 • 24 GB RAM
 • 240 GB prostora
 • 4 TB prometa
 • Plesk kontrolni panel
 • 2 IP Adresa
 • 10Gbps Internet
 • Dnevni Backup
 • High Availability
 • Distributed Storage
 • 99.9% Uptime garancija
 • 30 dana za povrat novca

20.000 din / 1 mesec
200.000 din / 12 meseci *
360.000 din / 24 meseca **


* 2 meseca besplatno za godišnji ugovor.
** 6 meseci besplatno za dvogodišnji ugovor.

Copyright © 2024 Virtual Serbia.